>
Dathlu 30ain Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr yng Nghonwy!

Dathlu 30ain Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr yng Nghonwy!

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, cynhaliodd Canolfan Wirfoddoli Conwy ddigwyddiad dathlu, gyda chefnogaeth Cymunedau yn Gyntaf, i gydnabod cyfraniad anhygoel gwirfoddolwyr niferus Conwy. Daeth dros 100 o gynrychiolwyr a gwirfoddolwr i’n helpu i ddathlu yn y digwyddiad arbennig. Enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn WCVA Cymru yn ardal Conwy oedd Margaret Thomas, a gafodd […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae\’n ddrwg gennym, mae\’r cofnod hwn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Darllen Mwy »

Holiadur – Cronfa Cymorth Dewisol Cymru

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn ceisio casglu tystiolaeth ynglŷn â defnydd ac effaith y Gronfa Cymorth Dewisol yng Nghymru, a gallwch ein helpu drwy ateb y cwestiynau canlynol. Bydd angen rhwng 5 a 10 munud i gwblhau’r arolwg.

Darllen Mwy »
Grantiau a chontractau – canllaw newydd

Grantiau a chontractau – canllaw newydd

Canllaw newydd am ddim yw Grantiau a chontractaua gomisiynodd WCVA a SCVS sy’n ceisio egluro sefyllfa gyfreithiol y ddau fecanwaith cyllido.

Darllen Mwy »

(English) New Advisory Group takes up the reigns to help deliver £19m Gwynt y Môr Community Fund

(English) A NEW group has taken its first steps towards delivering £19 million of community funding provided by Gwynt y Môr Offshore Wind Farm, into the North Wales economy.

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »