>
Grant Arian I'r Ifanc Rownd 2 Ar Agor!

Grant Arian I’r Ifanc Rownd 2 Ar Agor!

Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, 14 i 25 oed, hefo syniadau mawr neu cynlluniau cyffrous sydd yn fuddiol i’r gymdeithas,  neu ydych chi’n gweithio gyda grwp o bobl ifanc a mae gennych syniad am brosiect gwirfoddol ac angen cymorth ariannol gall Grant Arian I’r Ifanc helpu chi. Am pecyn cais neu fwy o wybodaeth […]

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »

Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy a Rhwydwaith Cydlynwyr Gwirfoddolwyr

Cyd Gyfarfod 26ain o Fedi 2014 2 o’r gloch Clwb Rygbi Bae Colwyn, Brookfield Drive, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, LL28 4SW AGENDA 2:00 Croeso a chyflwyniadau 2:10 Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Sharron Smith – Cydlynydd Ymgysylltu Conwy a Sir Ddinbych 2:30 […]

Darllen Mwy »

Cyfarfodydd Ariannu – Cronfa Dreftadaeth y Loteri, 24 Medi 2014

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri rydym yn ymwybodol fod rhai grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn nerfus am lenwi ffurflenni a gwneud ceisiadau am arian. Dyna pam yr ydym yn cynnig gwasanaeth cynghori un-i-un lle y gallwch gyfarfod swyddogion a thrafod eich prosiect. Mae gennym ffocws dreftadaeth clir ond nid yw hyn yn golygu dim ond […]

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »