>
Hyfforddiant CVSC ac Estyn LLaw

Hyfforddiant CVSC ac Estyn LLaw “Datblygu dwyieithrwydd yn eich mudiad chi: Cyflwyniad i’r maes”

  Bwriad y cwrs hwn, sy’n cael ei drefnu ar y cyd gan Estyn Llaw a CGGC, yw rhoi cyflwyniad i fudiadau lleol ar ddwyieithrwydd. Bydd yn bwrpasol i unrhyw elusen neu gymdeithas sydd â diddordeb mewn cynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, ac sydd eisiau cefnogaeth ymarferol i wneud hynny. Anelir y cwrs hefyd at […]

Darllen Mwy »
Dathlu Wythnos Ymddiriedolwyr

Dathlu Wythnos Ymddiriedolwyr “Sefydliad Corfforedig Elusennol Gweithdy”

  Beth mae’n ei gynnwys ac a yw’n briodol i’ch sefydliad chi? Dewch draw i’r gweithdy anffurfiol ac ymarferol hwn o dan arweiniad Jason Edwards, Swyddog Cymunedau Mentergarwch CGGC, i gael yr holl wybodaeth am y strwythur sefydliadol newydd a diweddar hwn ac i gael manylion am y canlynol: y manteision yr heriau sut mae […]

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »