>

Cyfarfodydd Ariannu – Cronfa Dreftadaeth y Loteri, 24 Medi 2014

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri rydym yn ymwybodol fod rhai grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn nerfus am lenwi ffurflenni a gwneud ceisiadau am arian. Dyna pam yr ydym yn cynnig gwasanaeth cynghori un-i-un lle y gallwch gyfarfod swyddogion a thrafod eich prosiect. Mae gennym ffocws dreftadaeth clir ond nid yw hyn yn golygu dim ond […]

Darllen Mwy »

DYDDIAD AR GYFER EICH DYDDIADUR: Digwyddiad Ymgynghori Conwy a Sir Ddinbych

We will be holding a joint Conwy & Denbighshire Workshop This is your chance to help shape the 3rd Sector Strategy for BCUHB for the next 3 years 2015-2018. The purpose of the strategy is to set out the HB’s commitment to and operational arrangements for working collaboratively with the 3rd sector, to enhance the […]

Darllen Mwy »

Cyflesterau Cymunedol Conwy – diweddaru gwybodaeth

Rydym yn casglu gwybodaeth newydd a gwybodaeth wedi’i diweddaru am y cyfleusterau cymunedol sydd ar gael yn Sir Conwy. Os ydych yn darparu cyfleusterau yn y gymuned, cofiwch fanteisio ar y cyfle rhad ac am ddim hwn i’w hyrwyddo drwy lenwi’r ffurflen gofrestru sydd ynghlwm a’i dychwelyd erbyn 8 Awst 2014 naill ai:   drwy […]

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »