>

May 2014 Network event

   Calling all Volunteer Organisers! Do you….   have an interest in meeting other Volunteer Organisers? need support with recruiting, retaining and managing volunteers? want to find out about topical issues? want to learn more about how CVSC Volunteering Team can support you?   …if so, we look forward to seeing you.   Where?        Llandudno […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae\’n ddrwg gennym, mae\’r cofnod hwn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Darllen Mwy »
Digwyddiad Gwirfoddoli MAWR CVSC

Digwyddiad Gwirfoddoli MAWR CVSC

Diolch i bawb a ddaeth i’r Digwyddiad Gwirfoddoli Mawr yn Llanrwst ddydd Mawrth 11eg Chwefror 2014. Fe gawsom adborth cadarnhaol iawn gan y rhai a oedd yn bresennol.

Darllen Mwy »

Gwasanaeth Cefnogi Rhyddhau/Cymunedol

Mae’r Bwrdd iechyd yn bwriadu comisiynu gwasanaeth newydd oddi wrth sefydladiau y tryddydd sector a fydd yn darparu un pwynt mynediad ar gyfer yr holl gefnogaeth lefel isel i oedolion 18+ blwydd oed (nad ydynt yn gymwys ar gyfer ymyrraeth statudol yn dilyn asesiad). Bydd y gwasanaeth hwn yn hwyluso rhyddhau cleifion o wasanaethau statudol ac yn cefnogi grwpiau sy’n agored i niwed trwy wybodaeth, addysg, cyngor a dangos y ffordd iddynt, ac yn lleihau nifer y “cleifion drws tro” mewn gwasanaethau craidd.

Darllen Mwy »

Holiadur – Cronfa Cymorth Dewisol Cymru

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn ceisio casglu tystiolaeth ynglŷn â defnydd ac effaith y Gronfa Cymorth Dewisol yng Nghymru, a gallwch ein helpu drwy ateb y cwestiynau canlynol. Bydd angen rhwng 5 a 10 munud i gwblhau’r arolwg.

Darllen Mwy »

(English) Communities First Jobs Growth Wales placements – vacancies available for young people living in a Communities First area in Conwy

(English) Conwy Communities First have been allocated a number of Jobs Growth Wales Placements by Welsh Government which have been ring fenced for Communities First residents.

Darllen Mwy »
Grantiau a chontractau – canllaw newydd

Grantiau a chontractau – canllaw newydd

Canllaw newydd am ddim yw Grantiau a chontractaua gomisiynodd WCVA a SCVS sy’n ceisio egluro sefyllfa gyfreithiol y ddau fecanwaith cyllido.

Darllen Mwy »

(English) New Advisory Group takes up the reigns to help deliver £19m Gwynt y Môr Community Fund

(English) A NEW group has taken its first steps towards delivering £19 million of community funding provided by Gwynt y Môr Offshore Wind Farm, into the North Wales economy.

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »