>
Cyhoeddodd CVSC i weinyddu £19m Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr

Cyhoeddodd CVSC i weinyddu £19m Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr

Cronfa gymunedol £19m Gwynt y Môr yn garreg filltir ddwbl ac yn symud yn nes at agor! Mae Fferm Wynt Gwynt y Môr wedi cyhoeddi rhodd o £570,000 i’r RNLI (y Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol ar gyfer Cychod Achub) yng nGogledd Cymru ac mae wedi penodi Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) i weinyddu ei Gronfa […]

Darllen Mwy »

Swydd Wag CVSC, Gweithiwr Datblygu Chwarae

Mae CVSC wedi bod yn cyflogi Prif Swyddog Chwarae yn Sir Gonwy ers mis Hydref 2009. Bydd y Gweithiwr Datblygu yn gweithio o dan y Prif Swyddog Chwarae ac yn gymorth ychwanegol i’r gwaith o helpu grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr, ysgolion ac eraill i ddarparu cyfleoedd chwarae o ansawdd uchel. I gael mwy o wybodaeth neu […]

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »