>
Cymhorthfa Ariannu Comic Relief

Cymhorthfa Ariannu Comic Relief

Mae Comic Relief yn gwahodd elusennau a chyrff eraill yn y DU i gyflwyno ceisiadau am arian a fydd yn gwella bywydau pobl fregus neu ddifreintiedig. Mae Comic relief yn falch o dderbyn ceisiadau o ogledd Cymru, ac am gynnal cymhorthfa ar ddydd Mercher y 6 o Mehefin yng Canolfan Dewi Sant Centre, Pensarn, LL22 […]

Darllen Mwy »
Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr

Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr

Fel rhan o ddathliadau Wythnos y Gwirfoddolwyr ‘, rydym yn cynnal Noson Wobrwyo arbennig, gyda chefnogaeth garedig gan Gymunedau yn Gyntaf Conwy, i gydnabod a gwobrwyo cyfraniad ardderchog o wirfoddolwyr yn ein cymunedau. Gweler isod am fwy o wybodaeth a ffurflen enwebu. Celebratory Event Covering Letter Nomination Form 2015    

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »