Front-line advice services grant | Grant ar gyfer gwasanaethau cynghori rheng flaen

Posted on April 24, 2014

This grant helps to ensure that there are services which can offer direct advice relating to welfare benefits; housing; debt; money management and discrimination.

Bydd y grant yma’n helpu i sicrhau bod gwasanaethau ar gael i roi cyngor uniongyrchol i bobl yng Nghymru ar faterion sy’n ymwneud â budd-daliadau; tai; dyledion; rheoli arian a gwahaniaethu.

Purpose of the grant/Diben y grant

It is about providing practical support at a time when we know that many people in Wales are facing changes to their benefits and are struggling to make ends meet. This grant is also about helping people who feel they are being treated unfairly at work or elsewhere in society.

Bydd yn golygu bod cymorth ymarferol ar gael ar adeg pan rydym yn gwybod bod llawer o bobl yng Nghymru yn wynebu newidiadau o ran eu budd-daliadau ac yn ymdrechu i gael dau ben llinyn ynghyd. Bydd y grant hefyd yw helpu bobl sy’n teimlo nad ydyn nhw’n cael eu trin yn deg yn y gwaith neu rywle arall mewn cymdeithas.

Who can apply?/Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Advice providers can apply for this grant if they are independent, not-for-profit and quality assured. There will be a particular emphasis on advice providers working together for the benefit of the client.

Mae’r grant ar gael i ddarparwyr cyngor annibynnol, di-elw sy’n gallu dangos eu bod yn cynnig gwasanaethau o ansawdd. Bydd pwyslais arbennig ar ddarparwyr cyngor yn gweithio gyda’i gilydd er budd y cleient.

Timetable/Amserlen

Launch/Lansio’r grant - 15th April/Ebrill 2014

Closing date for applications/Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 13th June/Mehefin 2014

Applicants notified of outcome/Ymgeiswyr yn cael gwybod y canlyniad -  by 25th July/Gorffenaf 2014

Please read the guidance carefully before completing the application form.
Darllenwch y canllawiau yn ofalus cyn cwblhau’r ffurflen gais.

 

Document Download/Lawrlwytho Dogfen

Application Form/Ffurflen Glais

Guidance/Canllawiau

 

For more information:

http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/grants/front-line-advice-services-grant/?lang=en

Conwy and Denbighshire Food Poverty Forum

Posted on April 24, 2014

Find out more about/Mwy o wybodaeth am:

• Different service models being used to tackle food poverty in the two counties/Modelau gwasanaeth gwahanol yn cael eu defnyddio i fynd i’r afael â thlodi bwyd yn y ddwy sir

• The Financial Inclusion Together (FIT) project/Y Prosiect Cynhwysiant Ariannol Gyda’n Gilydd (FIT)

• Communities First in Conwy and Denbighshire/Cymunedau’n Gyntaf yng Nghonwy a Sir Ddinbych

• PLUS a great networking opportunity with practitioners/A HEFYD cyfle gwych i rwydweithio â gweithwyr yn y maes

When: 22nd May 9.30am – 12.00 noon

Where: Conwy Business Centre, Llandudno Junction

To book follow link/I archebu lle ewch i:  www.eventbrite.co.uk/e/conwy-and-denbighshire-food-povertytlodi-bwyd-yng-nghonwysir-ddinbych-tickets-10890129671

Untitled

May 2014 Network event

Posted on April 15, 2014

  

Calling all Volunteer Organisers!

Do you….

 

 • have an interest in meeting other Volunteer Organisers?
 • need support with recruiting, retaining and managing volunteers?
 • want to find out about topical issues?
 • want to learn more about how CVSC Volunteering Team can support you?

 

…if so, we look forward to seeing you.

 

Where?       

Llandudno Junction Community Club

Victoria Drive

Llandudno Junction

Conwy

LL31 9PG

 

When?         Friday, 9th May 2014

 

What time?  9.30 am for a 10.00 am start, until 12.30 pm

 

If you control & click on this link, a map will appear

 

http://www.streetmap.co.uk/map.srf?X=279252&Y=378545&A=Y&Z=110&ax=279337&ay=378665

 

We look forward to seeing you!

 

Please contact Ceri, Medi or Ellen on 01492 871110 or email volunteercentre@cvsc.org.uk to register your place.

 

 Please remember to let us know of any specific requirements you may have.

 Thank You.

 

 

Agenda

 9.30am                       Registration and Refreshments

 

10.00am                    Welcome and House-Keeping

 

10.10 am                   Round Robin!

 

10.40am                    Up-dates from the CVSC Volunteering Team – to include:-

                                               

 • General News
 • Volunteers’ Week Celebrations, June 2014
 • BIG Volunteering Wales project legacy
 • New Volunteering ‘partnership’

 

11.15am                    Refreshments & Networking

 

11.45am                    Supporting our Volunteers’ Needs

                                    By Sarah Lamberton

Financial Inclusion and Anti Poverty Project Manager

 

12.20pm                    Open questions and networking

 

12.30pm                    Finish

 

 

 

At sylw pawb sy’n cydlynu gwirfoddolwyr!

 Oes gennych chi …?

 

 • ddiddordeb mewn cwrdd â phobl eraill sy’n gwneud yr un gwaith â chi?
 • awydd dysgu am sut gall CVSC fod yn gefn i chi?
 • eisiau dysgu am faterion penodol?
 • angen rhagor o wybodaeth am sut gall Tîm Gwirfoddoli CGGC eich cefnogi chi?

… os oes, edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno

 

 

Lle?     Clwb Cymunedol Cyffordd Llandudno

Victoria Drive

Cyffordd Llandudno

Conwy

LL31 9PG

 

Pryd?            Dydd Gwener, 9  Mai 2014

 

Amser?          9.30 y bore i ddechrau am 10.00. Gorffen am 12.30 y pnawn.

 

Pwyswch Control a chliciwch ar y cyswllt isod i weld map:

 

http://www.streetmap.co.uk/map.srf?X=279252&Y=378545&A=Y&Z=110&ax=279337&ay=378665

Mi welwn ni chi yno!

Ffoniwch Ceri, Medi neu Ellen ar 01492 871110 neu e-bostiwch volunteercentre@cvsc.org.uk i gadw lle.

 

 Rhowch wybod i ni am anghenion penodol sydd gennych chi

Diolch

 

 

 

Rhaglen

 

9.30                         Cofrestru a Phaned

 

 10.00                          Gair o Groeso a Threfn y Dydd

 

10.10                          Cyfle i bawb gyflwyno ei hun yn ei dro

 

 

10.40                         Y diweddaraf o’r Ganolfan Wirfoddoli gan gynnwys:

 • Newyddion cyffredinol
 • Dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr, Mehefin 2014
 • Gwaddol Prosiect Gwirfoddoli’r Gronfa Loteri Fawr
 • Y ‘bartneriaeth’ wirfoddoli newydd

 

11.15                          Paned a Rhwydweithio

 

11.45                          Cefnogi anghenion ein gwirfoddolwyr

                                    Sarah Lamberton

                                    Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Ariannol ac Atal Tlodi

 

12.20                          Sesiwn cwestiwn ac ateb a rhwydweithio

 

12.30                          Gorffen

 

 

 

 

 

Volunteering Opportunities

Posted on April 4, 2014

Volunteering Opportunities/

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Please see below for a list of some of the opportunities we are promoting this week:

Y Bartneriaeth Awyr Agored/The Outdoor Partnership is looking for Volunteer Leaders/Assistants. They have a number of outdoor clubs across Conwy all looking for more volunteers. The activities range from kayaking, surfing, mountain walking, climbing, biking and cycle sports.

 

St David’s Hospice is looking for Cafe Assistants; duties include making drinks and snacks for visitors, keeping Café Dewi clean and tidy and provide a warm welcome to visitors to Café Dewi. No experience needed, training will be given.

Distribution Centre Volunteers; duties include sorting donated stock ready for distribution to our network of 9 hospice shops in the local area. No experience needed, training will be given.

Shop Assistants at the shop in Craig y Don. Positions will include greeting and serving customers, assisting in stock management, manning the till, processing sales, replenishing stock and displaying items on the shop floor.

Aberconwy Mind is looking for a Treasurer; key duties would be: Overseeing, approving and presenting budgets, being assured the financial resources of the organisation meet its present and future needs.

Ensuring Charity has agreed reserves, preparation and presentation of accounts to the Board.

Advising on financial implications of the organisation’s strategic plans.

Ensuring charity is legislation compliant.

Ensuring accounts are prepared and disclosed in the form required by funders and Charity commission. Sitting on appraisal, recruitment and disciplinary panels.

Drop-in Centre Volunteers; In the initial stages volunteers would chat to adults experiencing mental health problems, making tea and coffee to provide a relaxed environment in which to talk. After training, volunteers will become qualified listeners.  Volunteers should be able to work in a non-judgemental, non-discriminatory way and be a good listener.  Volunteers should be able to provide information to service users, as well as support and motivate.  There are opportunities for volunteers to take on groups and activities after training.  This opportunity would be unsuitable for anyone physically unwell due to the nature of the volunteer work.

Cafe Volunteers for their basement cafe. There are opportunities for waiting on staff who would also be preparing and cooking food either in the kitchen or in the general public cafe, cleaning and washing up, also promotional and fundraising activities. Opportunities are also available within the retail section to advise and sell goods.

The North Wales Credit Union is looking for Ethical Banking Volunteers. North Wales Credit Union offers a saving and low rate loan service. Volunteers can work in four areas as follows:

- Collectors: collecting money from members at specified centre.

- Board of Directors: to manage the Credit Union.

- Credit Committee: to decide on loan applications.

- Supervisory Committee: to do financial checks.

Deafblind UK is looking for Home Befrienders to visit a deafblind person(s) in their own home or at another mutually convenient location to engage in conversation and/ or other activities as appropriate to build and maintain friendship. For example, chat and a cup of tea, gardening and walks.  Reducing deafblind people’s isolation, and improving their quality of life.

Volunteer Digital Befrienders to regularly visit a deafblind person(s) in their own home or at another mutually convenient location to enable them to engage with digital technology. Using “off the shelf” devices eg. IPad or tablet PCs to demonstrate and train the deafblind(s) person to make safe and effective use of the devices. Reducing their isolation and improving their quality of life. Deafblind UK loans all required devices to our volunteers but each remains the property of Deafblind UK.

Duties: To establish and build a befriending relationship. To regularly visit a deafblind person, ideally weekly. To train the deafblind person to use the device to meet their aspirations or to meet the defined set of applications and websites. to provide regular updates of your activity to your volunteer coordinator.

Tele-befrienders to make regular phone calls to a deafblind person (s) and engage in conversations of mutual interest, offering support and friendship to each deafblind person. Reducing deafblind people’s isolation, and improving their quality of life.

See something you would enjoy? Then do please get in touch with Ellen or Medi on 01492 534091 or e-mail volunteercentre@cvsc.org.uk

Cerdded Conwy Walks

Posted on March 21, 2014

ok

Cerdded Conwy Walks are a group of volunteer walk leaders who are working with Conwy’s Community Walking Project to provide more guided walks in Conwy throughout the year. In 2013 Cerdded Conwy Walks put on over 50 walks in their Spring and Autumn walks programmes with over 500 walkers attending.

The 2014 Spring Walks programme is available now and is packed with over 20 walks from health walks along the promenade for those who want to give walking a try for the first time, to walks in the lesser discovered parts of Conwy, to mountain peaks such as Moel Siabod.

The Spring Walks programme is available at: www.conwy.gov.uk/conwywalks

This year Cerdded Conwy Walks volunteers will also be hosting the second Trefriw Walking Festival, 15-18 May.  Four days of exploration in the foothills of the spectacular Carneddau mountains. Explore old lead mine workings, challenge yourself to a wild swim, hear the dark voices of Dulyn, and discover the history of Roman waters. Also enjoy map reading, den building, ancient churches, and a splendid Cake Fest Finale.

For more information on the festival visit: www.trefriwwalkingfestival.co.uk

As the Community Walking Project has limited funding, to help the work of the Cerdded Conwy Walks group continue, any donations from participants on the walks would be very much appreciated (we suggest £2). Donations go towards producing future walks programmes and will help the Cerdded Conwy Walks group to continue to be able to lead walks and events in Conwy.

If you are interested in leading a walk in Conwy, have experience in coordinating a programme, have any ideas, or would like further information please contact Jenny Towill (Community Walking Project Officer) on 01492 575543 or email Jennifer.towill2@conwy.gov.uk

go

Working with the Police and Crime Commissioners Office

Posted on March 17, 2014

The Police and Crime Commissioners office acknowledge the important role the third sector play in Conwy and wish to engage with them more and build a good working relationship. As a result of this and a recent CVSC event ‘Making the Connections with the Police and Crime Commissioner’ a compact agreement has been drafted. The draft is now open for consultation-please read the draft and  send any comments to sabinadunkling@cvsc.org.uk for  submitting into a final agreed version for signing in May.

The North Wales Police and Crime Commissioner Compact.v2draft

Survey – Discretionary Assistance Fund for Wales

Posted on February 25, 2014

The Discretionary Assistance Fund offers payments, or in kind support, to people needing urgent assistance and where there is an identified need to safeguard health and well being.

Payments will be made available to people who have no other means of meeting the immediate cost of living. They are not intended to meet the cost of ongoing expenses.

Within the scheme there are two types of non-repayable grant support:

 • Emergency Assistance Payments - assistance in an emergency or when there is an immediate threat to health or wellbeing. Anyone over the age of 16 can be considered eligible for these payments if they need help to meet expenses due to an emergency or because of a disaster.
 • Individual Assistance Payments - to meet an urgent identified need that enables or supports vulnerable people to establish themselves or remain living independently in the community. (To be eligible applicants must be: entitled to and be in receipt of income related welfare benefits; or if they are due to leave an institution or care home within 6 weeks, that they are likely to be entitled to receive income related welfare benefits on leaving).

Citezenzs Advice Cymru are trying to gather some evidence on the use and impact of the Discretionary Assistance Fund in Wales and would welcome your help by answering the following questions. The survey should take between 5 and 10 minutes to complete.

Survey for service users (hard copy): DAF User questionnaire – English

Online survey for service users: www.surveymonkey.com/s/DAFUser

Online survey for advisors: www.surveymonkey.com/s/DAFAdviser

Grants and contracts – new guidance

Posted on February 13, 2014

The public sector in Wales funds the third sector through a range of grants and contracts, although in recent years there has been a considerable shift from grant funding to contract income: increasingly third sector organisations are tendering for public service contracts.

But there remains confusion about the differences between grants and contracts and the implications of the different funding mechanisms.

Grants and contracts is a free new guide commissioned by WCVA and SCVS that aims to clarify the legal position about the two funding mechanisms.

Written by Geldards Law Firm, it covers the main legal frameworks for grants and contracts; it explores the rules that govern public procurement; and covers the rules on State Aid and where they might affect third sector organisations. The guide sets out the public and administrative law considerations

The guidance concludes by setting out the factors to be taken into account when deciding whether to use grants or contracts.

Guidance

New Advisory Group takes up the reigns to help deliver £19m Gwynt y Môr Community Fund

Posted on February 4, 2014

Wind farmA NEW group has taken its first steps towards delivering £19 million of community funding provided by Gwynt y Môr Offshore Wind Farm,  into the North Wales economy. The 14-member advisory group was set up by the wind farm developer RWE Innogy UK, and is taking forward the views of local people expressed during one of the biggest consultation exercises ever carried out by the renewables sector at the time.

In 2011/12, RWE Innogy UK funded a consultation exercise that engaged with more than 1,000 people and organisations, to understand the potential priorities of the fund, and how it should be  structured and operated. The results demonstrated support for projects that will help young people, improve skills, create jobs and regenerate the local area.

The substantial Community Fund of £768,000 per year, index linked to inflation, will become available once Gwynt y Môr Offshore Wind Farm is completely operational, with the first full payment expected in 2015.

RWE Innogy UK Investment Officer, Katy Woodington, said: “This is the first time we have assembled  an advisory group in this way and we think it is an innovative approach to ensuring that the Gwynt y Môr funding is used in the best possible way for the benefit of communities in the vicinity of the wind farm.   

“Fourteen representatives from local authorities, colleges, businesses, social enterprise, voluntary sector and Welsh Government are providing local and specialist guidance, advising on the strategic priorities of the region and how this money can be used to deliver the greatest impact in line with the consultation results.

“Working together we will be able to deliver funding to meet the goals of the region and the priority areas identified during the consultation.  The aim is to compliment and not duplicate existing provision.

“The consultation results indicated a preference for the coastal areas of Conwy, Denbighshire and Flintshire to benefit from the funding.  Part of the Advisory Group’s remit will be to provide additional advice in shaping the final geographical area that is eligible.

“£19m is a sizable amount of money, and provides an exciting opportunity to make a significant, long term and positive impact on the sustainable development of North Wales.

Advisory group member, Wendy Jones, Chief Officer for Community and Voluntary Support Conwy is delighted to be able to represent local people. She said: “While others in the group represent the interest of the public and private sectors, I very much see my role as representing grass-roots organisations. 

“The availability of the Gwynt y Môr funding is a fantastic opportunity for the region’s voluntary and community sector especially at a time of increased demand for their services and severe monetary cut backs.

“The advisory group meetings are already exploring new and interesting potential ways of using the money in the best way.”

Full details of the advisory group, its terms of reference and membership, along with notes from each meeting are available on the Community Investment pages of the Gwynt y Môr website: www.rwe.com/gwyntymor

In addition, and separate to the community funding, a £690,000 Tourism Fund has been made available throughout the construction of Gwynt y Môr.  So far, funding has been provided to four major tourism projects along the North Wales coast.

Gwynt y Môr is a €2billion(1) offshore wind farm on schedule to become fully operational later in 2014. When complete it will have the potential to generate enough energy from renewable sources to power the equivalent of approximately 400,000 homes(2) – around a third of the total number of households in Wales(3).

The construction of Gwynt y Môr to date, has enabled the injection of over £350million into the UK supply chain, been responsible for creating and securing employment for over 2,500 people in the UK.  Long term the project is expected to sustain over 110 jobs, from a new multi-million pound operations and maintenance base, which is being built at the Port of Mostyn in North Wales.

For more information about Gwynt y Môr Offshore Wind Farm visit our website: www.rwe.com/gwyntymor

Funding news | Newyddion cyllido

Posted on January 22, 2014

Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights:

Click

who_fund

Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr:

Cliciwch