Cronfa Gymunedol Gwastadeddau Rhyl

Beth yw Cronfa Gymunedol Gwastadeddau Rhyl?

rhyl flats

Beth yw Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl? 

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl, a weithredir gan Innogy Renewables UK Limited wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws rhannau o arfordir Gogledd Cymru. 

Fe lansiodd y gronfa yng Nghonwy yn 2009 gyda lefel sylfaenol o £75,000 ac mae wedi’i gysylltu mynegai bob blwyddyn yn unol â chwyddiant. Bydd y gronfa ar gael bob blwyddyn drwy gydol oes weithredol y fferm wynt. Yng Nghonwy mae'r gronfa'n cefnogi cymunedau o Fochdre yn y gorllewin hyd at Fae Cinmel yn y dwyrain.  Mae'r gronfa nawr yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran o Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl.

Bu ceisiadau i’r gronfa yn cael eu asesu gan banel gwneud penderfyniadau o gynrychiolwyr cymunedol.

Mae'r gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau am grant o £ 2,000 hyd at £ 10,000. Bydd yn gallu ariannu'r prosiectau cyfalaf a refeniw, a bydd angen i gefnogi cyflwyno o leiaf un o bedair thema y gronfa:

  • Cryfhau eich gymuned ar gyfer y dyfodol
  • Cynnwys eich cymuned ac adeiladu ysbryd cymunedol
  • Wella bywydau pobl lleol
  • Creu cyfleusterau lleol mwy dichonadwy

 

Dylai pob cais cefnogi thema drawsbynicol y gronfa:

  • Cyflwyno Gwerth arian

 

Lawrlwythwch y ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd yma:

Applicant guidelines - Canllawaiau Ymgeisydd

Small Grant Application Form - Furflen gais

Cysylltwch â ni am drafodaeth gychwynnol a ffurflen gais. Am fwy o wybodaeth darllenwch ein tudalen cwestiynau cyffredin yma, neu cysylltwch Aled Roberts ar on Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  neu 01492 523845

rhyl flats map

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl yn cael ei weithredu gan Innogy Renewables UK oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Mae'n bartneriaeth rhwng Innogy Renewables UK, Greencoat a'r Grŵp Buddsoddi Gwyrdd.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397