>
>

Amdanom ni

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) ydi’r corff sefydlwyd i ddatblygu a hyrwyddo gwaith gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

 

Cyfrifon ar gael ar gais

Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion CGGC

Trefnau gweithredu ynglyn a Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion CGGC

unrhyw un sy’n cefnogi nodau ac amcanion elusengar cyffredinol y sefylliad ddod yn aelod.

Rydym ni yma i’ch helpu – fe allwn ni fwrw golwg dros eich dogfennau llywodraethu a’ch polisïau i sicrhau eu bod nhw’n gyfoes ac yn addas i bwrpas. Mi allwn ni wedyn rhoi tystysgrif i chi fydd o gymorth gyda chodi arian.

Dyma rai o fanteision ymaelodi: 

  • Cyfle i logi adnoddau AM DDIM neu am bris gostyngol e.e. taflunydd a sgrin LCD, tegelli dŵr poeth a thegelli cawl, system sain  (i enwi dim ond rhai)
  • Llungopïo a lamineiddio AM BRIS GOSTYNGOL.
  • Cyrsiau hyfforddi AM BRISIAU GOSTYNGOL gan gynnwys hyfforddiant wedi ei deilwra at eich union anghenion. 
  • Rhwydwaith Cefnogi Aelodau CVSC. Cyfle gwych i gyfarfod â chynrychiolwyr o fudiadau eraill y trydydd sector.
  • Cylchlythyr rheolaidd – mae croeso i chi gyfrannu tuag ato hefyd!
  • Hysbysebu’ch holl ddigwyddiadau a’ch swyddi gwag ar ein gwefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr yn rhad ac am ddim.
  • Blaenoriaeth wrth ddefnyddio’n Gwasanaeth Gwybodaeth am Arian.
  • Gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol CVSC a’r hawl i fwrw pleidlais.

Ydi hyn o ddiddordeb i chi?

Os gliciwch chi ar y ddolen gyswllt fe ddowch chi cysylltwch â ni i gael pecyn gwybodaet

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters