>
>

Aelodaeth

Mae CVSC yma i helpu’ch mudiad – fe allan ni eich cynghori a’ch cefnogi ac mae ein tîm brwdfrydig ar flaen y gad o ran newyddion a datblygiadau’r trydydd sector.

Dyma fanteision ymaelodi:

•    Cefnogaeth gyda’ch gweithgareddau a chyfle i logi adnoddau am ddim neu am gost ostyngol e.e. taflunydd a sgrin LCD, tegelli dŵr poeth a thegelli ar gyfer cawl, system p.a.

•    Llungopïo a lamineiddio rhatach.

•    Cyrsiau hyfforddi a hyfforddiant wedi ei deilwra ar gyfer eich anghenion chi.

•    Rhwydwaith Cefnogi Aelodau CVSC.  Cyfle gwych i gyfarfod â chynrychiolwyr o fudiadau eraill.

•    Cylchgrawn rheolaidd CVSC – mae croeso i chi gyfrannu tuag ato hefyd!

•    Hysbysebu’ch digwyddiadau a’ch swyddi gwag ar ein gwefan, ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr yn rhad ac am ddim.

•    Gwasanaeth Gwybodaeth Arian ar gyfer Blaenoriaethau.

•    Tystysgrif Aelodaeth CVSC a fydd yn cymorth i chi wrth i chi geisio am grantiau a chymorth ariannol

•    Gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol CVSC a’r hawl i fwrw pleidlais.

Ymunwch â ni ac mi nawn ni edrych ar eich polisïau a’ch dogfennau llywodraethu. Mi nawn ni hefyd eich cynorthwyo i ddatblygu’ch mudiad/ grŵp e.e. drwy roi cyngor a chefnogaeth i chi gyrraedd safonau sicrhau ansawdd.

 

Llwythwch ffurflen gais i lawr yma:

Llythyr Eglurhaol

2018 – 2019 Ffurflen Gais am Aelodaeth CGGC

2018 – 2019 Ffurflen Gais am Aelodaeth CGGC Word

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters