>
>

Datganiad o Fwriad

Nod Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CGGC) yw cefnogi gweithred wirfoddol a chymunedol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – yn arbennig symud addysg ymlaen, gwarchod iechyd a lliniaru tlodi, trallod a salwch.

Grwpiau cymunedol ac elusennau cofrestredig sy’n gweithredu o fewn y Sir yw ein haelodau.

Mae’r gwasanaeth yn dod â chynrychiolwyr o’r sector wirfoddol a statudol ynghyd i weithio mewn partneriaeth er lles trigolion y Sir.

AMCANION

I gefnogi’r datblygiad o brosiectau newydd sy’n gwella gweithred gymunedol a gwirfoddol.
I fod yn sianel effeithiol rhwng asiantaethau’r sector gyhoeddus, y sector breifat a’r trydydd sector yng Nghonwy.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters