>
>

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Beth yw partneriaeth Trydydd Sector?

Rydym wedi ymrwymo i gydweithio’n effeithiol gyda mudiadau yn y Trydydd Sector er mwyn sicrhau bod y manteision gwirfoddoli yn cael digon o sylw a bod mwy a mwy o bobl yn mynd ati i wirfoddoli.

Mae partneriaeth yn golygu bod gan y Trydydd Sector y gallu i wneud y canlynol:

  • mae barn y Trydydd Sector yn gyfartal â barn Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch y trefniadau y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Trydydd Sector yn eu dilyn er mwyn cydweithio;
  • bydd y Trydydd Sector yn cyfrannu yn ystod y camau ffurfiannol o ddatblygu polisïau a rhaglenni ar draws Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae ei gynigion yn cael eu hasesu yn erbyn yr un meini prawf a ddefnyddir gan y sector cyhoeddus;
  • mae’n gallu rhoi ei farn ar y gweithdrefnau a ddilynir i weinyddu’r adnoddau sydd ar gael a’r blaenoriaethau ar gyfer dosbarthu’r adnoddau hynny i’r Trydydd Sector;
  • mae’n gallu cael mynediad at wybodaeth, hyfforddiant a gwasanaethau i feithrin gallu ac adnoddau eu hunan;
  • mae ganddi gyfle i gymryd rhan arweiniol yn y meysydd hynny sy’n gweddu orau i’r sector.

Agendâu, Papurau

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters