>
>

Datblygu Cymunedol

Diben Datblygu Cymunedol ydi datblygu cymunedau i fod yn llefydd bywiog a chynaliadwy.

Oes gan eich cymuned syniad am brosiect ond heb fod yn sicr beth i’w wneud nesaf?

Mae Gwasanaeth Cefnogi Cymunedol CGGC yn RHAD AC AM DDIM ac fe all eich helpu chi a’ch cymuned ddatblygu eich syniadau.

Fe allwn ni eich helpu drwy:

  • Roi cyngor ar sut i sefydlu grwp ac ynglyn â phopeth fydd ei angen ar bwyllgor rheoli’r grwp
  • Creu cyfansoddiad ar gyfer grwp newydd neu adolygu un sydd eisoes mewn bod
  • Cofrestru fel elusen, os yn berthnasol
  • Trafod eich syniad, dechrau ei ddatblygu a gwneud y gwaith paratoi ar gyfer ceisiadau grant os oes eu hangen
  • Trafod polisïau y gallech fod â diddordeb yn eu mabwysiadu e.e. polisi iaith neu bolisi cyfle cyfartal
  • Cynnig cefnogaeth cyffredinol wrth i chi symud yn eich blaen a throi eich syniad yn brosiect go iawn.

Fe allwn ni helpu hefyd drwy:

  • Gyflwyno cyfleoedd hyfforddiant lleol rhad
  • Recriwtio gwirfoddolwyr i weithredu eich syniad
  • Darparu ffynonellau gwybodaeth cyffredinol
  • Gwaith hyrwyddo a chyhoeddusrwydd ar gyfer eich grwp

Mae sgwrs bob amser yn help pan mae rhywun yn ceisio esbonio rhywbeth, felly mae croeso i chi gysylltu â ni i wneud hynny neu i wybod mwy!

Cliciwch ar y ddolen gyswllt er mwyn lawrlwytho ein taflen Cefnogaeth Cymunedol.

Taflenni Gwybodaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:

Dechrau

Rheoli eich sefydliad

Rheoli arian

Hyrwyddo a marchnata

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters