>
>

Datblygu Cymunedol

Diben Datblygu Cymunedol ydi datblygu cymunedau i fod yn llefydd bywiog a chynaliadwy.

Oes gan eich cymuned syniad am brosiect ond heb fod yn sicr beth i’w wneud nesaf?

Mae Gwasanaeth Cefnogi Cymunedol CGGC yn RHAD AC AM DDIM ac fe all eich helpu chi a’ch cymuned ddatblygu eich syniadau.

Fe allwn ni eich helpu drwy:

 • Roi cyngor ar sut i sefydlu grŵp ac ynglŷn â phopeth fydd ei angen ar bwyllgor rheoli’r grŵp
 • Creu cyfansoddiad ar gyfer grŵp newydd neu adolygu un sydd eisoes mewn bod
 • Cofrestru fel elusen, os yn berthnasol
 • Trafod eich syniad, dechrau ei ddatblygu a gwneud y gwaith paratoi ar gyfer ceisiadau grant os oes eu hangen
 • Trafod polisïau y gallech fod â diddordeb yn eu mabwysiadu e.e. polisi iaith neu bolisi cyfle cyfartal
 • Edrych ar y pwyntiau o blaid ac yn erbyn dod yn elusen gofrestredig
 • Cynnig cefnogaeth cyffredinol wrth i chi symud yn eich blaen a throi eich syniad yn brosiect go iawn.

Fe allwn ni helpu hefyd drwy:

 • Gyflwyno cyfleoedd hyfforddiant lleol rhad
 • Recriwtio gwirfoddolwyr i weithredu eich syniad
 • Darparu ffynonellau gwybodaeth cyffredinol
 • Gwaith hyrwyddo a chyhoeddusrwydd ar gyfer eich grŵp

Mae sgwrs bob amser yn help pan mae rhywun yn ceisio esbonio rhywbeth, felly mae croeso i chi gysylltu â ni i wneud hynny neu i wybod mwy!

Taflenni Gwybodaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

Dechrau

Mae taflenni Gwybodaeth ar testunnau pellach hefyd ar gael o’r adran Gwybodaeth.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters