>
>

Darpariaeth Gwasanaeth Dwyieithog

Gall eich sefydliad elwa o weithio’n ddwyieithog:

  • Hybu cydraddoldeb a chael eich adnabod fel esiampl arfer da
  • Cynyddu eich proffil cyhoeddus
  • Ehangu cefnogaeth ariannol ac ymarferol i’ch gwaith
  • Cryfhau eich apêl i wirfoddolwyr a staff dwyiethog
  • Cynnig gwasanaethau a gweithgareddau mwy effeithiol i siaradwyr Cymraeg

Mae yna help a chefnogaeth ar gael:

Hoffwn dynnu eich sylw at wasanaeth  Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer sefydliadau trydydd sector a sector preifat.

www.comisiynyddygymraeg.org/hybu

 

Menter Iaith Conwy

Mudiadau lleol yw Mentrau Iaith, sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae Menter Iaith yn gweithio ar draws un sir fel arfer, ac yn adlewyrchu awydd pobl leol i wneud mwy o ddefnydd o’r iaith.

Cysylltwch:

Y Sgwâr, Llanrwst, LL26 0LD

Ffôn: (01492) 642357

Ebost: meirion@miconwy.org

Wefan: www.mentrauiaith-gogledd.com/conwy/

Estyn Llaw

Cynllun sy’n gweithredu’n benedol yn y sector gwirfoddol a chymunedol er mwyn datblygu dwyiethrwydd a gwella ansawdd.

Cysylltwch:

Uned 95a, Llys Bowen Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy.  LL17 0JE

Ffôn: (01745) 585120

Ebost: ymhol@estynllaw.org

Wefan: www.estynllaw.org

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters