>
>

Ymddiriedolwyr a Llywodraethu

Erbyn hyn, mae gan ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol un ffynhonnell arbenigol o wybodaeth ac arweiniad yn dilyn lansio gwefan newydd WCVA yn ddiweddar.

Nod y wefan yw bod yn safle canolog ar gyfer gwybodaeth am bob agwedd ar lywodraethu, yn ogystal a bod yn llwyfan a fydd yn galluogi Ymddiriedolwyr i rannu gwybodaeth a gofyn am gymorth drwy’r fforwm a’r cyfryngau adborth.

Mae’r safle yn cynnwys newyddion ac erthyglau sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac mae’n cyfeirio at ystod o adnoddau buddiol. Nodir hefyd fanylion hyfforddiant a digwyddiadau perthnasol, a gwybodaeth am gyfleoedd ar gyfer bod yn ymddiriedolwr.

www.trusteewales.org.uk yw cyfeiriad y safle

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters