>
>

Arweiniad Llywodraethu Da

Gwirio’r gwasanaeth

Mae’r gwiriad hwn wedi’i ddylunio er mwyn cynorthwyo bwrdd yr ymddiriedolwyr i hunan- asesu eu gwasanaethau er mwyn gweithio tuag at yr egwyddorion o lywodraethu da. Bwriad arall y gwiriad yw cynorthwyo’r byrddau i arddangos eu harferion o lywodraethu da i reoleiddwyr, cyllidwyr, buddiolwyr a rhan ddeiliaid.

Gwiriad iechyd llywodraethu WCVA

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters