>
>

Chwarae Allan Conwy

 

Rydyn ni’n gyffrous i gyhoeddi y bydd Chwarae Allan Conwy yn ôl ar gyfer haf 2018!

O Dydd Llun 30 Gorffennaf – Dydd Gwener 31 Awst

Darpariaeth Chwarae Am Ddim Dros Wyliau’r Haf

Mae Chwarae Allan yn gyfle i chwarae, cael hwyl, gwlychu, baeddu a chwarae yn y mwd wrth wneud ffrindiau.

Sesiynau 2 awr chwareus a hwyliog sy’n cael eu cynnal gan weithwyr chwarae sydd wedi’u hyfforddi ydi Chwarae Allan. Mae’r sesiynau’n cynnig llawer o wahanol gyfleoedd chwarae, gan gynnwyd adeiladu den, celf a chrefft, chwaraeon, coginio ar y tân, defnyddio celfi a llawer, llawer mwy. Mae’r sesiynau i gyd yn ymwneud â phlant yn chwarae’n rhydd ac yn dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, felly yno i gefnogi mae’r gweithwyr chwarae, yn hytrach nag arwain.

Mae’r sesiynau ar gyfer plant 5 i 14 oed ac yn rhai mynediad agored. Mae hynny’n golygu bod plant yn cael mynd a dod fel maen nhw’n dewis ac mae croeso i rieni a gofalwyr aros gyda’u plant os ydyn nhw’n dymuno.

Rydyn ni eisiau bod mor gynhwysol â phosib felly os oes gan eich plentyn chi ofynion arbennig, cofiwch roi gwybod i ni fel ein bod ni’n gallu ei gefnogi i ddod i’r sesiynau. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth cysylltwch â playdevelopment@cvsc.org.uk.

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal mewn cymunedau lleol ble mae Cynghorau Tref a Chymuned wedi cyllido’r sesiynau.

Mae’r cymunedau’n cynnwys Llandudno, Bae Colwyn, Abergele, Conwy, Llysfaen, Penmaenmawr a Bro Garmon a Betws Y Coed. Gweler isod am eich amserlen leol.

Chwarae Allan 2017

Cofiwch edrych ar yr amserlen Chwarae Allan ar gyfer eich ardal leol, sydd wedi’i rhestru isod

A chofiwch ddilyn ein tudalen ni ar Facebook/Conwyplayingout am ddiweddariadau rheolaidd!

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters