>
>

No Ball Games Signs

 
Mae Tîm Datblygu Chwarae CGGC a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn credu bod chwarae’n bwysig ac y dylai cymaint â phosib o’n gofod agored ni ganiatáu i blant chwarae’n rhydd.
Oherwydd hyn rydyn ni’n credu y dylid tynnu rhai Arwyddion Dim Gemau Pêl i lawr.
Os ydych chi’n meddwl bod Arwydd Dim Gemau Pêl yn eich cymuned chi y dylid ei dynnu i lawr, cofiwch gysylltu â ni ar 01492523857 neu llenwch y ffurflen isod a’i hanfon atom ni ar e-bost playdevelopment@cvsc.org.uk 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters