>
>

Hyfforddiant

Hyfforddiant a Gweithdai

Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn darparu gweithdai hyfforddi yn ymwneud â chwarae ac i gynnig darpariaeth chwarae o safon. Mae’r gweithdai hyn yn cael eu cynnig am ddim i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol pryd bynnag y bo modd.

D80_0118Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

  • Gwirfoddolwyr mewn Chwarae – cyflwyniad achrededig 1 diwrnod i chwarae a gwaith chwarae.
  • Chwarae Allan, Nid Bod Dan Straen – 6 sesiwn 3 awr ar gyfer rhieni i ddysgu mwy am chwarae plant.
  • Hyfforddiant Ymarferol – gan gynnwys tanau, cyrsiau rhaffau a siglenni, adeiladu deniâu, darparu adnoddau a mwy
  • P3 – Rhoi Egwyddorion Gwaith Chwarae ar Waith – Cymwysterau Lefel 2 a 3 sy’n cynnig cwrs manwl i weithwyr chwarae.
  • Gallwn hefyd deilwra hyfforddiant i’ch sefydliad neu eich anghenion penodol.

Cynllun Hyfforddi 

Play Development Training Plan 2018 – 19 cym

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters