>
>

Ariannu

 Ydych chi’n chwilio am gyllid?  Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau ariannu addas ond i ni dderbyn ychydig o’ch manylion Cwblhewch ffurflen Ymholi am Gyllid CGGC, cliciwch yma

Isod fe welwch chi daflenni gwybodaeth o’r enw ‘Dod o hyd i arian a’i hawlio.’ Mae’r rhain yn llawn manylion ynghylch datblygu strategaeth codi arian, ceisio am arian a chael cyllid penodol ar gyfer prosciectau.

Taflenni Gwybodaeth: Dod o hyd i arian a’i gael

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters