>
>

Cronfa Loteri Fawr

Logo: Big Lottery Fund - Click to go back to homepage

Arian i Bawb Cymru
Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol

Mae Arian i Bawb yn ddarparu ffordd gyflym a hwylus i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddod o hyd i grantiau bach rhwng £500 a £5,000 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau sydd â’r nod o wella cymunedau lleol a bywydau’r bobl fwyaf anghenus. Mae’r rhaglen yn annog ystod eang o brosiectau cymunedol, iechyd, addysgol ac amgylcheddol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Pawb a’i Le
Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw sy’n annog gweithredu cymunedol cydlynol

Bydd Pawb a’i Le’n ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw gyda’r nod o annog gweithredu cydlynol gan bobl sydd eisiau gwneud eu cymunedau’n lleoedd gwell i fyw. Byddwn yn cefnogi prosiectau lleol a rhanbarthol ar draws Cymru sy’n canolbwyntio ar:

  • adfywio cymunedau
  • gwella cysylltiadau cymunedol, neu
  • wella amgylcheddau, gwasanaethau ac adeiladau cymunedol lleol.

Maint yr ariannu: £5,001 – £1,000,000

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters