>
>

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Posted on Ebrill 5, 2018

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Roedd Claire Jones, Rheolwr Gwirfoddoli gyda CAIS, yn newydd i gynnwys gwirfoddolwyr pan wnaeth hi gyfarfod Ceri Jones o Gwirfoddoli CGGC ym mis Medi 2014. Roedd cefnogaeth ar gael yn syth gan CGGC a chafodd Claire amryw o daflenni gwybodaeth am arfer da a dolenni at ffynonellau ar-lein. Roedd y wybodaeth am sicrhau ansawdd yn hynod ddefnyddiol o ran y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (BMG), sydd â 9 o ddangosyddion arweiniol ar gyfer arfer da.

darllenwch fwy yma

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters