Gwirfoddoli ymysg pobl ifanc

Gwirfoddoli ymysg pobl ifanc

Mae gwirfoddoli’n golygu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned, a bod yn rhan bwysig ohoni, felly wrth gwrs ei fod yn golygu beth y gallwch chi ei wneud i’ch cymuned. Ond mae hefyd yn golygu beth y gall y profiad ei roi i chi.

Mae pobl yn gwirfoddoli am wahanol resymau:

 • Efallai eich bod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol neu grŵp penodol a wnaeth eich helpu chi mewn cyfnod anodd yn eich bywyd
 • Cwrdd â ffrindiau newydd
 • Dysgu sgiliau newydd neu ddatblygu/cynnal rhai sydd gennych yn barod
 • Cael profiad a gwella cyflogadwyedd

Nid yw gwirfoddolwyr yn cael eu talu, ond mae gwobrau eraill am wirfoddoli:

 • Rhoi mwy o hyder i chi
 • Cyfarfod pobl
 • Dysgu sgiliau y gallwch eu trosglwyddo
 • Cael profiadau newydd
 • Y wefr o helpu pobl eraill

Mae mwy i wirfoddoli na chwblhau tasgau, mae’n gallu bod yn llawer o hwyl hefyd!

Rydym yn gwneud yn siŵr bod y cyfleoedd rydym yn eu cynnig o safon uchel, er mwyn i chi fel gwirfoddolwr ifanc fanteisio i’r eithaf ar eich profiad!

Mae gennym hyd yn oed sefydliadau sy’n recriwtio ymddiriedolwyr ifanc gyda help ein Pecyn Adnoddau i Ymddiriedolwyr ifanc.

YDYCH CHI’N SEFYDLIAD SY’N AWYDDUS I GYNNWYS POBL IFANC?

Caiff swydd Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc CGGC ei hariannu drwy Gwirvol, ein swyddog a’i nod yw annog ac ysbrydoli pobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli yn eu cymunedau lleol, a rhoi cydnabyddiaeth iddynt am eu gwaith gwirfoddol.

Os ydych chi’n sefydliad sy’n awyddus i gynnwys mwy o wirfoddolwyr ifanc, gallwn drefnu i gwrdd â chi i’ch cynghori ynghylch y ffyrdd gorau o ymgysylltu â phobl ifanc, dal gafael ar eich pobl ifanc a’r arferion gorau hefyd wrth gynnwys pobl ifanc.

Gallwn wneud cyflyniadau anffurfiol mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, clybiau ffermwyr ifanc, colegau, Gyrfa Cymru ac i bob pwrpas unrhyw fudiad ieuenctid sydd eisiau rhagor o wybodaeth am Wirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc.

Ffôn: 01492 534091

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cynnwys Pobl Ifanc fel Gwirfoddolwyr

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397