Gwirfoddolwyr Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Dathlodd Gwirfoddolwyr Ifanc Theatre Gerdd Ieuenctid Llandudno am eu cyfraniadau at wirfoddoli

Mae Stagenotes yn Theatr Gerddoriaeth Ieuenctid Llandudno yn darparu sesiynau i blant rhwng 6 a 12 oed. Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yma yn y llun wedi bod yn rhan o dîm gwych sy'n gwirfoddoli i gefnogi plant i ddysgu sgiliau drama, canu a dawnsio, ac maen nhw wedi eu helpu i fagu hyder, dysgu gweithio fel tîm a chyfarfod plant eraill. Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yma wedi ennill eu dyfarniadau Gwirfoddolwyr y Mileniwm amrywiol drwy wirfoddoli bron i 1000 o oriau gyda'i gilydd i gefnogi plant Stagenotes. Cyflawniad arbennig a DA IAWN gan bawb yn CGGC.

LYMT MV Volunteers

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397