>
>

Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr

GYM header

Fferm Wynt Gwynt y Môr, oddi ar arfordir Gogledd Cymru, yw ail fferm wynt fwyaf y byd. Mae gan y fferm wynt arloesol yma botensial i gynhyrchu digon o ynni adnewyddadwy i bweru anghenion blynyddol cyfatebol i oddeutu 400,000 o gartrefi yn y DU ar gyfartaledd. Mae’n cynrychioli buddsoddiad o fwy na £2 biliwn i gyd, sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd rhwng Innogy SE (50%); Stadtwerke München GmbH, cwmni cyfleustodau dinesig o Munich (30%); yr UK Green Investment Bank (10%) a Siemens (10%).

Bydd y gronfa ar agor i geisiadau bach o £500 hyd at £10,000 a gellir ariannu phrosiectau refeniw a chyfalaf sy’n canolbwyntio ar tair thema y gronfa:

  • Adeiladu cymunedau cryf, cydlynol a chynaliadwy
  • Datblygu cymunedau llewyrchus, mentrus gyda thwf economaidd cryf
  • Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb mewn cymunedau

 

Lawrlwythwch y ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd yma:

Canllawiau i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais am Grant Bychan 

 

Mae Cronfa Gwynt y Môr ar agor nawr ar gyfer ceisiadau am ein cronfa grantiau mawr (mwy na £10k)

hyd at 1af Mawrth 2019. Rydym yn derbyn ceisiadau hyd at £50k naill ai mewn un taliad unigol neu dros gyfnod o dair blynedd (uchafswm o £50k fel cyfanswm)

Cysylltwch â ni am drafodaeth gychwynnol a ffurflen gais

Map Cymhwyster (Cliciwch i fwyhau):

Am fwy o wybodaeth ddarllenwch y Cwestiynau Cyffredin Gwynt y Môr

Neu cysylltwch â Neil Pringle ar neilpringle@cvsc.org.uk neu 01492 523845

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters