>
>

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r sector gwirfoddol yn gwneud cyfraniad sylweddol at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gyflenwi gwasanaethau statudol trwy bontio bylchau mewn gwasanaethau a chynnig cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth llyfn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried y sector yn bartner allweddol yn y broses o ddarparu’r polisi iechyd a lles, ac adlewyrchir hyn yn y weledigaeth newydd ar gyfer y GIG yng Nghymru, lle mae pobl leol yn ganolog.

Adroddiad am gryfhau gwaith partneriaeth rhwng y Sector Gwirfoddol a’r GIG yng Nghymru yw ‘Codi Pontydd Cadarn’.

Yn ganolog i weithredu’r argymhellion yn y ddogfen hon yw penodi Hwyluswyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mhob Cyngor Gwirfoddol Sirol ar draws Cymru. Yr Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Sir Conwy yw Geraint Davies, y gellir cysylltu âtrwy 01492 534091 neu drwy e-bost geraintdavies@cvsc.org.uk

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters