>
>

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Enw eich corff gwarchod iechyd annibynnol yng ngogledd Cymru yw Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn fudiadau sy’n cynrychioli buddiannau cleifion, eu gofalwyr a’u perthnasau yn ogystal â buddiannau’r cyhoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru mai’r cyhoedd a defnyddwyr y gwasanaeth iechyd yw’r arbenigwyr am eu hiechyd a’u lles eu hunain.

Gallwn gynnig:

•    CYNGOR annibynnol rhad ac am ddim am wasanaethau iechyd lleol;

•    CEFNOGAETH bersonol a chyngor rhad ac am ddim os ydych eisiau gwneud CWYN am wasanaethau iechyd.

Rhaid i’r GIG ymgynghori â CIC am newidiadau mewn gwasanaethau lleol a chenedlaethol ac rydym yn gwneud yn sicr fod eich profiadau chi o’r gwasanaethau – boed hynny yn yr ysbyty, ym meddygfa’r Meddyg Teulu, y deintydd, fferyllfa, cartref gofal neu mewn man arall – yn cyfrif.

Rydym angen eich barn CHI

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru:

Swyddfa Wrecsam                    Swyddfa Bangor

Cartrefle                        Uned 11 Llys Castan

Ffordd Cefn                        Parc Menai

Wrecsam                        Bangor, Gwynedd

LL13 9NH                        LL57 4FH

Rhif ffôn: 01978 356178                  Rhif ffôn: 01248 679284

E-bost:   admin@bcchc.org.uk

Neu ewch i’n gwefan yn:    www.bcchc.org.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters