>
>

Gwasanaethau Mân Anafiadau yng Ngogledd Cymru

Mae’r oriau agor newydd ar gyfer y gwasanaeth mân anafiadau ar draws y rhanbarth wedi’u rhestru isod.   Bydd oriau agor rhai ysbytai yn cael eu hymestyn ymhellach unwaith bydd trefniadau staffio wedi’u cwblhau.

Mae’r Gwasanaeth Mân Anafiadau yn un o’r opsiynau gofal sydd ar gael i bobl sy’n cael eu taro’n sâl neu’n cael anaf: fel mae’r enw’n awgrymu, mae ar gyfer pobl sy’n dioddef anaf corfforol fel toriad, brathiad gan bryfyn neu ysigiad.

Mae opsiynau gofal eraill yn cynnwys:

 • Ar gyfer salwch a mân anafiadau sydd ddim angen derbyn sylw gan nyrs neu feddyg, gallwch ddefnyddio meddyginiaethau a dresins dros y cownter.   Os bydd arnoch angen cyngor gofal iechyd, gallwch ymweld â fferyllfa leol neu cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 08 45 46 47.
 • Am salwch mwy difrifol neu boen parhaus dylech gysylltu â’ch Meddyg Teulu am gyngor a thriniaeth.   Y tu allan i oriau swyddfa, gallwch ffonio’r gwasanaeth allan o oriau MT trwy rif arferol eich meddygfa neu trwy ffonio Galw Iechyd Cymru ar 08 45 46 47.
 • Os oes rhywun yn cael anaf difrifol neu’n wael iawn, yna dylech fynd â nhw i’r Adran Achosion Brys neu, am achosion brys gwirioneddol, ffoniwch 999 am y gwasanaeth ambiwlans i drefnu ymateb priodol.

Gwasanaethau Mân Anafiadau:

 • Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi (8:00am i 8:00pm o 24 Mawrth)
 • Ysbyty Gwynedd, Bangor (gwasanaeth mân anafiadau ac Achosion Brys 24 awr)
 • Ysbyty Alltwen, Tremadog (8:00am i 8:00pm)
 • Ysbyty Dolgellau a’r Bermo (8:00am i 8:00pm)
 • Ysbyty Llandudno (8:00am i 10:00pm)
 • Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan (gwasanaeth mân anafiadau ac Achosion Brys 24 awr)
 • Inffyrmari Dinbych (8:00am i 6:00pm, dydd Llun i ddydd Gwener)
 • Ysbyty Cymuned Treffynnon (8:00am i 8:00pm o’r 17eg o Chwefror)
 • Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug (8:30am i 6:00pm)
 • Ysbyty Maelor Wrecsam (gwasanaeth mân anafiadau ac Achosion Brys 24 awr)

Mae gwasanaethau mân anafiadau hefyd ar gael o 10:00am i 6:00pm saith niwrnod yr wythnos tan fis Hydref (yna rhwng Hydref a Mawrth bydd y gwasanaeth yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener) yn:

 • Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli
 • Ysbyty Tywyn

Yn Llangollen bydd y Health Centre will provide a minor injuries service from 8.30am until 6pm Monday to Friday

Am ragor o wybodaeth ffoniwch NHS Direct ar 0845 46 47

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters