>
>

Ymgyrch Sgrinio am Oes

Mae Partneriaeth Pobl Conwy, rhan o Ofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Addysg, yn cymryd rhan wrth gynorthwyo Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda’u ‘Hymgyrch Sgrinio am Oes’.

Gan ddechrau ym mis Gorffennaf, pwrpas yr ymgyrch mis o hyd yw hyrwyddo rhaglenni sgrinio mewn gweithleoedd ledled Sir Conwy ac annog dynion a merched cymwys i fanteisio ar sgrinio gan y GIG y rhad

ac am ddim yn y rhaglenni canlynol:

Hefyd yn cael ei hyrwyddo mae:

  • Sgrinio clyw babanod newydd-anedig
  • Sgrinio smotiau gwaed babanod newydd-anedig
  • Sgrinio cyn-geni babanod newydd-anedig

Bob blwyddyn, mae cannoedd ar filoedd o bobl ledled Cymru yn manteisio ar y cyfle i gael eu sgrinio. Fodd bynnag, mae miloedd o bobl yn anwybyddu eu gwahoddiad sgrinio. Gall sgrinio arbed eich bywyd, a byddem yn annog pawb i gael golwg ar y wybodaeth ac ystyried cymryd rhan.

Gellir gweld taflenni ffeithiau negeseuon allweddol am bob un o’r rhaglenni yn www.screeningforlife.wales.nhs.uk

Bydd taflenni gwybodaeth ar gael yn swyddfeydd CBSC, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: alwen.s.williams@conwy.gov.uk neu (01492) 574108  cpp@conwy.gov.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters