>
>

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – Cerdyn Gwybodaeth Feddygol

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cynhyrchu Cerdyn Gwybodaeth Feddygol i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. Bydd y cerdyn o gymorth ichi roi gwybodaeth bwysig i barafeddygon a staff gwasanaethau brys eraill os bydd yna ddamwain neu argyfwng:

medic card poster bilingual

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters