>
>

Lansio Safle Parcio a Theithio Ysbyty Glan Clwyd

Bydd Gwasanaeth Parcio a Theithio rhad ac am ddim ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd yn dechrau ddydd Llun 13 Hydref.

Bydd y cynllun bws wennol yn helpu i leddfu’r pwysau parcio a thagfeydd traffig yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae’r cynllun wedi’i anelu at staff yn bennaf, gan wneud mwy o le yn yr ysbyty i gleifion ac ymwelwyr, ond mae croeso i’r cyhoedd sy’n dod i’r ysbyty ei ddefnyddio hefyd.

Bydd y safle parcio ar safle’r hen ffatri Hotpoint ym Modelwyddan a bydd arwyddion yn cyfeirio gyrwyr o’r brif ffordd/cylchfan wrth gyrraedd yr ysbyty.  Mae lle i 250 o geir yn y maes parcio, mae wedi’i oleuo a bydd mesurau diogelwch yno yn ystod oriau agor.

Bydd y gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos.  Bydd bysus yn rhedeg bob chwarter awr, gyda’r bws cyntaf yn gadael safle Hotpoint am 6:30am a’r bws olaf yn gadael Ysbyty Glan Clwyd am7:35pm.  Mae’r gwasanaeth hwn AM DDIM

Bydd y cynllun Parcio a Theithio ar gael drwy’r gaeaf.  Bydd yn cael ei fonitro’n agos a bydd adborth gan ddefnyddwyr yn cael ei ddefnyddio i adolygu a gwella ein cyfleusterau parcio i’n cleifion, ymwelwyr a staff.

Mae ein holl staff yn cael eu hannog i ddefnyddio’r bws wennol pan fo hynny’n bosibl, er mwyn gwella’r profiad i gleifion ac ymwelwyr sy’n dod i’r ysbyty.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters