>
>

Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae CGGC yn cynnig dewis eang o wasanaethau gwybodaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn cynnwys:

  • cylchlythyr rheolaidd
  • gwasanaeth gwybodaeth e-bost
  • taflenni gwybodaeth a chyhoeddiadau
  • gwasanaeth ymholiadau
  • cyfrannu at rwydweithiau gwybodaeth perthnasol i’r sector gwirfoddol
  • materion cyfreithiol yn ymwneud â gwasanaethau gwybodaeth

Am fwy o fanylion ynglŷn â rhain cliciwch y dolenni cyswllt ar y chwith.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters