>
>

Comisiwn Elusennau

Sefydlwyd y Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr gan y gyfraith fel rheolydd a chofrestrydd elusennau yng Nghymru a Lloegr.

Ein nod yw darparu’r dull gorau posib o reoleiddio’r elusennau hyn er mwyn cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd elusennau a ffydd ac ymddiriedaeth y cyhoedd ynddynt.

Rydym yn cynhyrchu ystod o gyhoeddiadau sy’n rhoi gwybodaeth am y gyfraith elusennau, arferion da cymeradwy, dyletswyddau ymddiriedolwyr elusen, a’n rôl fel rheolydd elusennau.

Taflen Comisiwn Elusennau

Cyhoeddiad Comisiwn Elusennau

Am fwy o fanylion www.charity-commission.gov.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters