>
>

Gwasanaethau Gwybodaeth E-bost

Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth Ebost ar hyn o bryd yn cynnwys mwy na 500 o gysylltiadau e-bost sydd wedi eu codi o brif fas-data CGGC.

Byddwn yn annog grwpiau sydd â’r adnoddau i dderbyn eu gwybodaeth drwy e-bost i ychwanegu eu henwau at ein rhestr.

Mae derbyn eich gwybodaeth fel hyn yn:

  • Golygu bod newyddion a chyhoeddiadau’n cael eu dosbarthu’n brydlon ac mewn digon o bryd
  • Caniatáu dosbarthu gwybodaeth yn sydyn os oes yna ddyddiad cau buan ar gyfer e.e. ceisiadau am arian
  • Ei gwneud hi’n bosib gyrru gwybodaeth i fwy nac un person cyswllt
  • Hawdd ei ddarllen

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth e-bost yn cynnwys y newyddion diweddaraf yn ddwyieithog ynghyd â dolenni cyswllt ac mae o’n cyd-fynd â’n cylchlythyrau deufisol.

Er mwyn cadw i fyny â’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf o bwys i’ch grŵp neu fudiad, cofrestrwch rŵan!
Cysylltwch â ni
i ychwanegu eich cyfeiriad ebost i’n rhestr.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters