>
>

Taflenni Gwybodaeth

Noder caiff y taflenni gwybodaeth hyn eu diweddaru’n rheolaidd ac felly fe’ch anogir i lawr lwytho yn ôl yr angen.

1. Dechrau

2. Rheoli eich sefydliad

3. Gweitho gydag eraill

4. Gwirfoddolwyr

5. Ymddiriedolwyr a Llywodraethu

6. Cyflogi a rheoli pobl

7. Dod o hyd i arian a’i gael

8. Rheoli arian

9. Asedau

10. Hyrwyddo a marchnata

11. Ymgyrchu a dylanwadu

12. Newid hinsawdd

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters