>
>

Ymunwch â’r Heddlu Gwirfoddol

Ydych chi’n chwilio am her newydd ar gyfer 2015? Eisiau bod yn heini, cyfarfod â phobl newydd a gwella eich sgiliau gwaith? Pam na wnewch chi feddwl am ymuno fel Swyddog Gwirfoddol gyda Heddlu Gogledd Cymru?

Yn cydweithio â Heart FM, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio eu hymgyrch Recriwtio Swyddogion Gwirfoddol.

Drwy gefnogi’r Hddlu i gyflawni eu anghenion plismona, mae’r Heddlu Gwirfoddol yn rhan bwysig o’r gwasanaeth ac mae ganddynt rôl allweddol i’w chwarae yn nyfodol plismona.

Bydd disgwyl i chi gyflawni tasgau amrywiol i Heddlu Gogledd Cymru. Gall y gwaith gynnwys helpu gyda phatrolau, gwaith atal trosedd a phrosiectau cymunedol.

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru 115 o Swyddogion Gwirfoddol ar hyn o bryd, sy’n gwirfoddoli hyd at 16 awr y mis. Mae’r rôl yn un wirfoddol felly nid oes tâl, ond gallwch dderbyn treuliau sy’n golygu na fyddwch yn colli allan yn ariannol ar unrhyw beth yr ydych yn ei wario wrth gyflawni’r rôl.

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar hyn o bryd gan unigolion sydd dros 17 mlwydd a 9 mis oed. Fodd bynnag mae’n rhaid bod yn 18 oed cyn y gellir cychwyn ar yr hyfforddiant.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am waith Swyddogion Gwirfoddol ar ein gwefan www.heddlu-gogledd-cymru/recriwtio

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters