>
>

Llogi Adnoddau CGGC yn rhad ac am ddim i aelodau

Mae gan sefydliadau sy’n aelodau o CGGC hawl i fenthyg nifer o adnoddau ymarferol a defnyddiol – rhai yn ddi-dâl, hyd yn oed. Maent yn cynnwys:

  • TV/DVD
  • Flip Chart Stand
  • Table Top Flip Chart
  • Display Boards – large and small (table top)
  • Screen
  • Loop Systems
  • PA System
  • 3ltr Pump Pots
  • Soup Urn

Mae rhai adnoddau wedi’u prynu drwy grant ‘Arian i Bawb’ y Loteri

Rhestr prisiau llogi Adnoddau

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters