Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau Mae'r broses enwebu ar gyfer Gwobrau'r Uchel Siryf yn 2020 wedi dechrau. Nod Gwobrau'r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i'w cymunedau perthnasol.   Cyflwynir...

Parhau i Ddarllen

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Eitem Cylchlythyr – gellir ei chwtogi i greu erthygl fyrrach Yn cyflwyno Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru– Cynllun grant peilot hwylus i grwpiau cymunedol yng Nghymru. Mae dwy lefel i’r grantiau: Grantiau Bach - £1,000 - £10,000 Grantiau Twf Sefydliadol - £30,000 - £60,000 Mae Comic...

Parhau i Ddarllen

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan CGGC

Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu.  Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth,  os o gwbl,  am ddiogelu yn yr ysrtyr ehangaf.   Bydd...

Parhau i Ddarllen

Cymorthfeydd Cyllido CGGC

Mae CGGC yn cynnig cyfle unigryw i chi gyfarfod â sawl cyllidwr (Cronfa Gwynt y Môr, Cronfa Gwastadeddau'r Rhyl a'r Loteri Fawr) a'n swyddog datblygu i gyd gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwch feddwl am eich syniadau neu ddatblygu eich ceisiadau am gyllid gyda chyngor arbenigol, a chael cefnogaeth...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397