Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan CGGC

Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu.  Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth,  os o gwbl,  am ddiogelu yn yr ysrtyr ehangaf.   Bydd...

Parhau i Ddarllen

Cymorthfeydd Cyllido CGGC

Mae CGGC yn cynnig cyfle unigryw i chi gyfarfod â sawl cyllidwr (Cronfa Gwynt y Môr, Cronfa Gwastadeddau'r Rhyl a'r Loteri Fawr) a'n swyddog datblygu i gyd gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwch feddwl am eich syniadau neu ddatblygu eich ceisiadau am gyllid gyda chyngor arbenigol, a chael cefnogaeth...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397