>
>

Partneriaethau

Swyddogaeth Cysylltiad Cydgynllunio a Phartneriaethau CGGC ydi darparu gwasanaeth cynghori, ymgynghori a gwybodaeth ar gyfer sector gwirfoddol Conwy.

Mae’r gwasanaeth yn gyswllt rhwng Llywodraeth y Cynulliad, y Gwasanaeth Iechyd, Lywodraeth Leol a chyrff gwirfoddol. Bwriad y gwasanaeth ydi hyrwyddo, hwyluso a chefnogi partneriaethau.

Mae Cydgynllunio a Phartneriaethau rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yn cyffwrdd â nifer o wahanol feysydd h.y.

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Datblygiad Economaidd
  • Trosedd ac Anrhefn
  • Dysgu Gydol Oes
  • Gwybodaeth
  • Plant a Phobl Ifanc
  • Datblygu Cymunedol

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters