>
>

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector ydi’r prif fforwm ymgynghori rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol yng Nghonwy. Mae’r Pwyllgor yn cwrdd bob chwarter ac yn gyfrifol am weithredu nodau ac amcanion y Cytundeb Partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r Trydydd Sector. Enw’r cytundeb yma ydi “Gweithredu Gyda’n Gilydd: Rhannu Egwyddorion – Rhannu Blaenoriaethau.”

Mae gan bob un o bartneriaid y Pwyllgor bedwar cynrychiolydd. Mae hyn yn sicrhau cyfartaledd.

Yn dilyn newidiadau diweddar, dyma gynrychiolwyr y trydydd sector erbyn hyn:

Mary Trinder: Cadeirydd CGGC

Wendy Jones: Prif Swyddog CVSC

Sharon Jones: Crest Co-operative

I wybod mwy ffoniwch CGGC ar (01492) 534091

Partnership Agreement cymraeg

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters