>
>

Cydweithio am Dyfodol Well – Un Conwy

Mae’n bleser gan Fwrdd Gwasanaeth Lleol Conwy gyhoeddi fod ei Gynllun Integredig newydd ‘Un Conwy’ wedi’i gwblhau.

Mae Un Conwy’n gosod cyfeiriad clir i’r holl asiantaethau Gwasanaeth Cyhoeddus, er mwyn gwella bywydau pobl Conwy. Ceir awgrymiadau gan bobl Conwy hefyd am beth allant ei wneud i helpu gwneud Bwrdeistref Sirol Conwy’n lle gwych i fyw ynddi, gweithio ynddi ac i ymweld â hi.

Trwy gydweithio a rhannu adnoddau, byddwn yn anelu at fynd i’r afael â phroblemau tymor hir a chymhleth, fel iechyd gwael a phroblemau economaidd.  Trwy weithio mewn partneriaeth, gallwn ymateb yn well i’r heriau a wynebwn a chael gwerth gwell am bunt Conwy.

Gallwch lawrlwytho copi o Un Conwy  a’i gynlluniau cyflawni  

neu anfonwch e-bost at unconwy@conwy.gov.uk neu ffoniwch (01492) 574072 i gael copi caled.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters