>
>

Adnoddau

Mae gennym ni lawer o adnoddau y gall grwpiau sy’n aelodau gael i’w benthyg.

Mae’r gwasanaethau yma ar gael yn rhad ac am ddim i chi eu harchebu o flaen llaw:

 • Guillotine
 • Cylch anwytho ar gyfer pobl drwm eu clyw
 • Byrddau arddangos
 • Stand Siart droi
 • Teledu/chwaraewr DVD
 • Gliniadur
 • Siart droi bwrdd gwaith/bwrdd gwyn
 • System sain
 • Stand taflunydd
 • Fflasgiau te a choffi
 • Sgrin trybedd gludadwy

 

Mae’r canlynol ar gael am ffi fechan:

 • Ffotocopïo
 • Taflunydd L.C.D. – £24 y dydd / £12 am hanner diwrnod
 • Peiriant bathodynnau – benthyg y peiriant ei hun yn rhad ac am ddim ond y bathodynnau 38mm yn 12c yr un a’r bathodynnau 55mm yn 15c yr un
 • Lamineiddio – A3 £1, A4 50c, maint cerdyn credyd 25c
 • Sganio lluniau i faint A4
 • Prosesu geiriau – holwch

 

Os oes gennych chi unrhyw angen arall o ran cefnogi a datblygu eich grwp peidiwch â phetruso rhag cysylltu â ni i weld a allwn ni fod o gymorth.

Mae’r gwasanaethau uchod i gyd ar gael i gyrff nad ydyn nhw’n aelodau o CGGC, ond cofiwch ofyn am brisiau.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters