>
>

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl

Posted on Hydref 26, 2018

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl, a weithredir gan Innogy Renewables UK Limited wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws rhannau o arfordir Gogledd Cymru.

Mae’r gronfa nawr yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran o Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl.

Canllawiau i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais am Grant Bychan

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters