>
>

Hyfforddiant

Mae Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru yn rhaglen genedlaethol newydd o hyfforddiant fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol a ddarperir drwy bartneriaeth rhwng cynghorau gwirfoddol sirol (CGS), canolfannau gwirfoddolwyr (CG) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae’r rhaglen yn cwmpasu pob agwedd ar redeg grŵp gwirfoddol neu gymunedol – o sut i droi eich syniadau’n brosiect, i ddod o hyd i ffynhonnell ariannu, cyflogi pobl, rheoli eich arian a hyrwyddo’ch prosiect.

Mae’r hyfforddiant hwn sydd yn arbennig ar gyfer y sector gwirfoddol sy’n golygu ei fod o fewn cyrraedd grwpiau gwirfoddol

I archebu lle ar un o ddigwyddiadau hyfforddi Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru, cysylltwch â’r CGS sy’n cyflwyno’r cwrs hwnnw yn eich ardal.

I wneud ymholiadau cyffredinol ynghylch rhaglen Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru:
cysylltwch: www.coursesforcommunities.org.uk

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters