>
>

Straeon Gwirfoddoli

Posted on Mawrth 20, 2018

Yma yn CGGC rydyn ni’n hoffi dangos beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu ein sefydliad. Edrychwch ar ein straeon gwirfoddoli newydd am Philip sy’n gwirfoddoli gyda ni yma yn CGGC a Teigan sy’n rhan o Banel Cash4Youth.

Philip Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli

Teigan Creese-Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli

Cadwch lygad am straeon gwirfoddoli newydd yn ein hadran Gwirfoddoli – Straeon Gwirfoddoli.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters