>
>

Gwirfoddoli

  • Ddim yn siwr pa fath o waith i’w wneud ?
  • Am gael profiad perthnasol i’w gynnwys yn eich manylion gyrfa ?
  • Am gymdeithasu a chael ychydig o hwyl ?
  • Angen sgiliau newydd ?
  • Blwyddyn allan – am gael profiad oes ?
  • Am newid eich gyrfa neu am ail-gydio ynddi eto ar ôl cyfnod o salwch ?

Fe allai gwirfoddoli gynnig ateb i bob un o’r cwestiynau yma.

Mae gan Gwirfoddoli CVSC 300 o gyfleoedd i wirfoddolwyr ar hyn o bryd!

Lle mae’r canolfan: 7 Rhodfa Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TG

Ffon: (01492) 534091

E-Bost: volunteering@cvsc.org.uk

Oriau agor:

Dydd Llun i Dydd Iau – 9am – 5pm

Dydd Gwener – 9am – 4pm

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters