>
>

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n falch o’r ffordd yr ydych yn trin eich gwirfoddolwyr? Fyddech chi’n dymuno i’ch arferion da gael eu cydnabod? Fyddech chi’n hoffi gwiriad o’ch gweithdrefnau ar gyfer gwirfoddolwyr? Yna ceisiwch am Farc Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Mae’r Dyfarniad yn cydnabod ymrwymiad mudiadau i wirfoddoli o’r safon uchaf ar draws y DG. Mae’r asesiad yn rhoi sylw i 4 maes;

  • Cynllunio Cyfraniad Gwirfoddolwyr
  • Recriwtio Gwirfoddolwyr
  • Dethol a Chydweddu Gwirfoddolwyr
  • Chefnogi a Chadw Gwirfoddolwyr

Rhannwyd y broses yn 10 cam syml.  Mae defnyddiau arweiniol, gwybodaeth a chyngor ar gael ar wefan CGGC, yn ogystal ag aseswr penodedig. Cofiwch, bydd meddu ar y Dyfarniad yn arwydd i gyllidwyr posib, bod gennych fudiad sy’n cael ei redeg mewn modd proffesiynol ac eich bod o ddifri ynghylch cyfraniad gwirfoddolwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwirfoddoli CVSC (01492) 534091

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters