>
>

Recriwtio Gwirfoddolwyr?

Cofrestrwch eich cyfleoedd gwirfoddoli gyda ni!

Gall Gwirfoddoli CVSC helpu eich sefydliad i recriwtio gwirfoddolwyr.  Ar hyn o bryd, mae dros 200 o sefydliadau gwirfoddol wedi cofrestru eu cyfleoedd gwirfoddoli gyda ni, fel y gallwn eu cefnogi i recriwtio gwirfoddolwyr addas.

Sut mae’n gweithio? Os ydych yn cofrestru eich cyfle gwirfoddoli gyda ni (drwy ddefnyddio’r ffurflen gofrestru isod) byddwn yn;

  • Hyrwyddo eich swydd wag gwirfoddol yn ystod apwyntiadau un i un gyda darpar wirfoddolwr sy’n chwilio am leoliad addas
  • Hysbysebu eich cyfle ar wefan Gwirfoddoli Cymru (www.volunteering-wales.net)
  • Hysbysebu eich cyfle yn y papur newydd lleol
  • Arddangos gwybodaeth am y cyfle

 Y broses gyfeirio:

Gofynnwn i’n holl ddarpar wirfoddolwyr sy’n defnyddio’n gwasanaeth i gwblhau ffurflen gofrestru syml.  Yna, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir – diddordebau, amseroedd cyfleus ac ati, i gynhyrchu rhestr o gyfleoedd gwirfoddoli (o’n bas data o dros 300 o leoliadau).  Os yw’r gwirfoddolwr gyda diddordeb ac yn addas, byddwn yn eu cyfeirio at eich sefydliad, drwy anfon eu ffurflen gofrestru atoch, a gofyn i chi gysylltu â’r gwirfoddolwr o fewn 7 diwrnod.  Yn ogystal, byddwn yn gofyn i chi hysbysu’r ganolfan i ddweud os yw’r gwirfoddolwr wedi cael ei leoli’n llwyddiannus neu beidio o fewn eich sefydliad.

Eisiau Cofrestru?

Cysylltwch â ni I gael cyngor i gofrestru ar-lein, cael cyfrinair a dechrau llwytho eich gwybodaeth at y wefan. Yn y modd hwn, gallwch gynnal, diwygio a diweddaru eich cyfle gwirfoddoli gan sicrhau ei fod yn gywir bob amser.
Cysylltwch â ni:
Gwirfoddoli CVSC ar 01492 534091 neu e-bostiwch volunteering@cvsc.org.uk

Ddigwyddiad Rhwydwaith Gwirfoddolwyr CGGC

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters