>
>

Gwybodaeth Gwirfoddoli

Taflenni Gwybodaeth Rhwydwaith i Sefydliadau:

Mae’r polisïau enghreifftiol isod yn amlygu arfer gorau wrth weithio gyda gwirfoddolwyr. Gallwch eu haddasu ar gyfer eich mudiad a’ch diben eich hun.

Cliciwch yma

Creu polisi gwirfoddoli, Cytundebau Gwirfoddolwyr Enghreiffiol, Polisi cwynion ar gyfer gwirfoddolwyr, Ad-dalu Treliau

Polisi enghreifftiol ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr â phroblemau iechyd meddwl, Rôl Ddisgrifiad Enghrefftiol i Girfoddolwr

Canllawiau Goruchwylio Enghreifftiol

Canllawiau diogelwch ar gyfer ymweld â chart

refi

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters