>
>

Yr hyn a wnawn

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) yw’r corf cyfansawdd a sefydlwyd  I ddatblygu a hyrwyddo gweithredu cymunedol a gwirfoddol yn Sir Conwy. 

Mae CGGC yn cynnig cymorth a gwybodaeth ar:

 • Sefydlu grŵp newydd
 • Datblygu eich grŵp
 • Ariannu
 • Hyfforddi
 • Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Gwasanaethau ymarferol e.e. llun gopio
 • Benthyca offer e.e. taflunydd LCD,
 • cylchwifren sain

Mae Gwasanaethau Cymorth eraill yn cynnwys:

 • Rhwydweithiau Arbenigol
 • Partneriaeth a Chydweithio
 • Cyfranogi

Nod CVSC yw gofalu am fuddiannau’r sector gwirfoddol.  Gall grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddod yn aelodau llawn drwy dalu aelodaeth fechan yn flynyddol.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn yr Adran Amdanom Ni neu gan:

Ffôn: (01492) 534091

Ebost: mail@cvsc.org.uk

 

 

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters