>
>

Gwirfoddoli Ieuenctid

Mae’r swydd Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc CGGC  yn cael ei ariannu drwy Gwirvol.  Mae’r Swyddog yn gobeithio annog ac ysbrydoli pobl ifanc i ddechrau gwirfoddoli yn eu cymynedau lleol, ac i roi achrediad iddynt am eu gweithgareddau gwirfoddol.  Mae’r Swyddog yn rhoi cyflwyniadau anffurfiol i Ysgolion Uwchradd, Clybiau Ieuenctid, Clybiau Ffermwyr Ifanc, Colegau, Gyrfa Cymru ac unrhyw fudiad sydd eisiau gwybodaeth am Wirfoddoli Ieuenctid.

Mae’r Swyddog hefyd yn sicrhau fod cyfleoedd i bobl ifanc o’r safon uchaf fel eich bod chi fel Gwirfoddolwyr Ifanc yn cael y mwyaf o’r profiad!! Gwelwch fod nifer o ddolennau drwy’r safle yma i’ch helpu gael mewnwelediad i Wirfoddoli a Gwirvol ynghyd a sut i gael cydnabyddiaeth am eich ymglymiad Gwirfoddol drwy Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

YDYCH CHI’N FUDIAD SYDD EISIAU CYNNWYS POBL IFANC?

Os ydych yn fudiad sydd am gynnwys gwirfoddolwyr ifanc gallaf drefnu i gwrdd a chi i’ch cynghori ar y ffyrdd gorau i gysylltu a dal gafael arnynt, ac hefyd yr arfer orau pan yn eu cynnwys.

Ffôn: 01492 534091

E-bost: emmapugh@cvsc.org.uk

Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters