>
>

Panel Cash4Youth 2017-18

Mae panel Cash4Youth Conwy wedi bod yn brysur iawn yn ystod y misoedd diwethaf …

• Maen nhw wedi trafod materion lleol fel Caethwasiaeth yr Oes Fodern, sut gallai pobl ifanc elwa o ddysgu mwy am hyn a beth i gadw llygad amdano
• Beth yw Eiriolaeth Borffesiynol Annibynnol, gan gwblhau ymgynghoriad ar y Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru
• Gwirfoddoli yn Nigwyddiad Dathlu CGGC a derbyn tystysgrif Wythnos y Gwirfoddolwyr i gydnabod eu holl waith caled
• Maen nhw wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant gan Gynulliad Cymru ar rôl y Cynulliad, y Senedd Ieuenctid newydd ar gyfer Cymru a sut mae pwerau yng Nghymru’n newid
• Llunio deunyddiau hyrwyddo a rhedeg sesiwn galw i mewn Cash4Youth yn CGGC i ennyn mwy o ddiddordeb yn y grant
• Maen nhw wedi dysgu am beth sy’n gwneud cais da/gwael am grant ac wedyn wedi darllen drwy 13 o geisiadau grant i ddosbarthu gwerth £3200 o gyllid i 6 o grwpiau ledled Conwy i gefnogi twf Gwirfoddolwyr Ifanc
• Trafod codi arian a sut gallant helpu sefydliadau lleol
• Edrych ar sgiliau Cyfweld a CV a beth sy’n gwneud pobl ifanc yn unigryw i ddarpar gyflogwyr

Dyma’r nhaith gwirfoddoli o’r un aelodau – Teigan Creese-Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli

Os ydych chi’n berson ifanc 14 i 25 oed ac eisiau gwybod mwy am y Panel Ieuenctid neu sut i gymryd rhan yn ystod 2018-19, cysylltwch ag Emma Pugh, y Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Ifanc, ar 01492 534091 neu emmapugh@cvsc.org.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters