>
>

Arian I’r Ifanc

Grantiau hyd at £750 ar gael!

Pwrpas y Grant

Nod cynllun Grantiau Arian I’r Ifanc yw cefnogi ystod o weithgareddau a phrosiectau gwirfoddoli bach, a gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc, â’r ceisiadau hynny’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14-25 oed.

Bydd pob canolfan wirfoddoli’n gyfrifol am rannu’r arian drwy gyfrwng cynghorydd gwirfoddolwyr ifanc, a fydd yn gweithio â phanel o bobl ifanc.

Mae’r gronfa ar gyfer 2017-2018 wedi cau nawr.

Os hoffech fynegi diddordeb mewn derbyn gwybodaeth am grantiau yn y dyfodol, cysylltwch ag Emma Pugh, y Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Ifanc, ar emmapugh@cvsc.org.uk neu 01492 534091

 

DIWEDDARIAD AR GYFER GRANT 2017-18!

Roedd rhaid i’r panel wneud penderfyniadau anodd iawn eleni oherwydd ei fod wedi derbyn 13 cais am grant o hyd at £750 ac roedd y panel yn ddigon ffodus i allu dyfarnu cyllid i 6 ohonynt. Mwy o ddiweddariadau i ddod am y ceisiadau llwyddiannus …

(Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc GwirVol yng Nghonwy yw ‘Arian I’r Ifan

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters