>
>

GwirVol

 

Mae GwirVol yn bartneriaeth amrywiol unigryw yng Nghymru, ar gyfer hyrwyddo, cefnogi a hybu gwaith gwirfoddol ieuenctid, dan arweiniad safbwyntiau pobl ifanc drwy gyfrwng ein partner GwirForce sydd hefyd dan arweiniad pobl ifanc.

Mae GwirVol yn bartneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac mae’n cael ei arwain gan syniadau pobl ifanc yng Nghymru. Cafodd y Bartneriaeth ei ffurfio i weithredu ar argymhellion Comisiwn Russell. Mae’r argymhellion hyn wedi’u cynllunio i greu fframwaith i arwain at newid sylfaenol yn nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli ac i greu mwy o gyfleoedd a chyfleoedd gwell iddynt i wirfoddoli.

Nod GwirVol fel cynllun yw:

  • Cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru.
  • Cynyddu nifer a hygyrchedd cyfleoedd gwirfoddoli o safon i bobl ifanc yng Nghymru.

Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid

Mae gennym 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid (CGIau) rhan amser yng Nghymru. Eu nod yw helpu mudiadau i ddatblygu mwy o gyfleoedd i wirfoddoli a chyfleoedd gwell i bobl ifanc ac i recriwtio a lleoli pobl ifanc yn y cyfleoedd hyn.

I gael rhagor o wybodaeth a fyddech cystal ag ymweld â’n gwefan: www.gwirvol.org

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters